Crossref Citations

1. ENTEGRE RAPORLAMADA İÇERİK ANALİZİ: ÖDÜLLÜ RAPORLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ali ALAGÖZ, Metin ALLAHVERDİ, Metehan ORTAKARPUZ
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi  vol: 11  issue: 3  first page: 425  year: 2018  
doi: 10.29067/muvu.410004