Crossref Citations

1. Vergi okuryazarlık düzeyinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Salihli Belediyesi örneği
Doğan BAKIRTAŞ, Ayşe ATILGAN YAŞA
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  vol: 13  issue: 4  first page: 741  year: 2020  
doi: 10.25287/ohuiibf.719874